cd
Folklore authentique
"Voix d'antan- Holosy Mynuloho"
Musique traditionnelle de Poltavshchyna
"POLTAVSHCHYNA
Chants transmis par les habitants des villages:
Khytsi,, Vepryk, Koroshky,Bobrivnyk, Harkushentsi, Vovcha Dolyna,Yerky, et Myrhorod."
Prix 11,00 € TTC
+ livraison
01 Vesnianochka-panianochka (vesnianka)
02 Oi khodyv Donets (balada)
03 Iz za hory viter viie (pryurochena do vesny)
04 Vylitala halka (lirychna)
05 Oi, pokhmarylosia, zatumanylosia (lirychna)
06 Oi juravko-juravko (strokova)
07 Z pid kamenia a voda teche (lirychna)
08 Kotylasia ta yasnaia zoria (lirychna)
09 Oi sho ya toho nedorostka (lirychna)
10 Nedaleko mylyi ore (lirychna)
11 Ta zaskrypily vorit ochky tysovii (vesilna)
12 Komu volia, nam nevolia (lirychna)
13 Oi iz za hory z zakrutoi (vesilna)
14 Pushchu konia oi na yar na dolynu (kozatska)
15 Svity maty svichku (vesilna)
16 Piste 16 Polka