cd
Hip-Hop
"Tartak - Opir Materialiv"
Polozhynskiy
"2009 - 49'35"
Prix 11,00 € TTC
+ livraison
11 Ai Khai
12 Ty podumai
13 3dens
14 Atomna Pompa
15 Dzh.... Anhel
01 Taramtaratida
02 Repank
03 Khto Ty ye ?
04 Pryntsesa Arenbi
05 Knyzhkovyi Khrobak
06 Moralnyi seks
07 Zvabte mene
08 V moiemu sviti
09 Karla-rativ
10 Мaizhe Na