cd
Koliadys (chants de Noël)
"Vam Koliadochka"
Burdon
"2006
Сам пан у злоті (Вам колядочка)
Різдвяний проект давніх українських колядок, в якому поєднано західно-українські кавалки як от Миколай, По всему світу з центрально-українськими а-капельними обрядовими А в нашого пана та Ой через поле. Знайдеться тут також і орієнтальна версія всім відомої Нова радість, русинський Тропар та гуцульські обрядові Же, Дєкуймо Богу та Сам пан у злоті. Щедрий вечур!
Олена Єременко - скрипка, спів (1, 3, 6), дзвіночки (4) - (Olena Yeremenko - violon,chant (1, 3, 6), clochettes(4) • Оксана Гринько - спів, телинка (2, 5), перкусія (6) - (Oksana Hrynko - chant, telynka (2, 5), percussion (6) • Любомир Іщук - бузукі (1, 6), спів (2, 3), тар (5) - Liubomyr Ishchuk - buzuki (1, 6), chant (2, 3), tar (5) • Іван Огар - контрабас, спів (2) - (Ivan Ohar - contrebass, chant (2) • Рост Татомир - ліра колісна, спів (1, 2, 3, 7), бубен (6) - (Rost Tatomyr - lyre sur roues, chant (1, 2, 3, 7), tambourin (6) почесний гість:(pochesnyy list) - (invité d'honneur): • Едуард Іванюшенко - бубен (1), спів (2), перкусія (1, 6), фуяра (6) (Eduard Ivaniushenko - tambourin (1), chant (2), percussion (1, 6) fuiara (6) Присвячується всім нашим діткам, похресникам та племінникам. Окрема подяка Еду Іванюшенко за опрацювання графічної частини буклету, а також Роману Павленко та Сергію Тимошенко за збудування ліри колісної."
Prix 11,00 € TTC
+ livraison
01 Piste 1 Mykolay - Sam pan u zloti (Le monsieur est d'or)
02 Piste 2 Dyekuymo Bohu(Merci à Dieu
03 Piste 3 A v nashoho pana (Chez notre seigneur)
04 Piste 4 Koliada - Oy cherez pole (Oh à travers champ)
05 Piste 5 Nova radist (Nouvelle joie)
06 Piste 6 Chy doma doma - Tam na richtsi na Yordani (Sont-ils à la maison - Là, sur la rivière Jourdain)
07 Piste 7 Tropar - Po vsemu svitu) - (Troparion - Partout sur la terre)