cd
Liturgiques
"Chef d'oeuvre du baroque ukrainien par le choeur de chambre "Kyiv""
Dylets'kyi, Berezovs'kyi, Vedel',
"1996- 2005 58'17"
Mykola Dyletskyi (1630 à Kyiv - 1690 ?) Maksym Berezovskyi (1745 - 1777) Dmytro Bortnianskyi (1751-1825) Artemiy Vedel' (1767-1808)"
Prix 15,00 € TTC
+ livraison
01 Yedynorodnyi syne. Pryidite, poklonimsia (frahmenty z liturhii)
02 Voshel Yesy vo tserkov(dvokhornyi kontsert)
03 (Ne otverzhy mene vo vremia starosti (khorovyi kontsert)
04 Blazheni yako izbral (prychasnyi virsh)
05 Dmytro Bortnianskyi Sviatyi Bozhe (frahment z Liturhii)
06 Hospody, kto obitaiet v zhylyshchi tvoim
07Dostoiino yest)
08 Artemii Vedel' - Da isnravytsia molytva moia)
09 Hlasom moiim (khorovyi kontsert)
10 Da ispolniatsia usta nasha (frahment z Liturhii)
11 Hospody, Bozhe moi, na tia upovakh