cd
Rock
"Vybranyi narodom"
Mertviy Piven'
"Artiste: Mertviy Piven'
Album: 2008"
Prix 11,00 € TTC
+ livraison
01 Chuiesh, myla
02 Ahov, moi malenki chorteniata
03 Biutiful Karpaty
04 Koly ty smiieshsia
05 My pomrem ne v Paryzhi
06 Perevahy okupatsiinoho rezhymu
07 Potsilunok
08 And everybody fucks you
09 Without you
10 Hobelen
11 Hutsulka Ksenia
12 Fransua
13 Starenkyi kharlei
14